2008-12-20

Vem ska skriva ordböckerna?

Deras following, som såvitt jag kan bedöma huvudsakligen är proselyter (slå upp, gärna i en ordbok som skyddas av upphovsrätten!) ...


Duger SAOB? Den är skyddad av upphovsrätten, så svaret är nog ja. Annars kan man titta i något gammalt uppslagsverk som inte längre är skyddat av upphovsrätt.

Men vad menar Andreas egentligen med parentesen? För att ta del av svåra ord måste man betala för sig? Den som kan ovanliga ord måste kunna ta betalt för sin kunskap? Att han inte vill konversera med någon som inte har råd med en ordbok? Tur att biblioteket finns i alla fall. Min helt ogrundade gissning är att det svenska språket ökar i värde med antalet personer som kan det, inte tvärtom. Jag tror Svenska Akademien har förstått det också, eftersom de har lagt ut SAOB på nätet, helt gratis. Om de trodde att språkets värde skulle öka om några få individer hade monopol på det skulle nog inte ens Andreas ha råd med en enkel ordlista. Men det är nog så att Svenska Akademien skulle känna sig ganska överflödig när ingen längre kan svenska.

Ett vanligt argument som nu brukar dyka upp är att utan upphovsrätt kan vem som helst plagiera SAOB, och då tappar Akademien också de intäkter som de får från annat än exemplarförsäljning, till exempel donationer eller statligt utdelade privilegier. Men inte ens Piratpartiet vill ta bort den ideella upphovsrätten som förbjuder plagiat. Det finns faktiskt grader av upphovsrätt mellan total kontroll och helt slopad. Det är bara att titta historiskt på hur upphovsrätten har skrivits om under de få sekler den existerat.

Kanske oroar sig Andreas för att ordböcker inte kommer att skrivas om exemplarframställning för eget bruk blir tillåten? Jag hoppas att ovanstående resonemang kan lugna honom.

Inga kommentarer: