2008-08-17

Problemet med arkivering av digital information är löst

I artikeln "Svårt lagra digital information" beskrivs forskningen som pågår för att säkerställa att dagens digitala information finns tillgänglig även i framtiden. Men problemet är faktiskt redan löst för publik information. För privat information är det lite värre, men det är enkelt att argumentera för att värdet på privat information är långt mycket lägre än publik sett ur samhällets perspektiv, så förlusten blir liten när privat information förloras.

Varje extra kopia av digital information gör att sannoliketen ökar att den finns kvar i framtiden. Verk som finns i många kopior kommer nästan helt säkert att finnas kvar. Publik information kan enkelt kopieras och arkiveras av alla som har ett personligt intresse av att informationen ska finnas kvar genom att använda internet och privat lagringsmedia. Det kollektiva arkivet kommer då att garantera att intressant information lever vidare. Ointressant information får det såklart svårare, men återigen är värdet på denna information så låg att det saknar betydelse när den försvinner.

Tyvärr hindrar lagstiftningen om upphovsrätt att digital information lever vidare, genom att effektivt minimera antalet kopior och förhindra delning av informationen via internet. Det känns onödigt att samhället lägger ner resurser på att forska på ett problem som enkelt skulle lösas med en lagändring.

Privat information kan ha ett stort personligt värde, så lär av erfarenheterna från arkivering av publik information. Ge bort kopior av dina digitala fotografier till släkt och vänner. Publicera det som inte är för personligt på internet. Bli glad när någon kopierar din information, för det betyder att den kommer att finnas kvar i framtiden.

Inga kommentarer: