2008-11-16

Färg som metafor

Artikeln What Colour are your bits? använder bitfärg som metafor för att beskriva hur jurister och datavetare uppfattar information på olika sätt. Jag tycker metaforen är intressant och kan användas för att resonera kring de två verklighetsuppfattningarna, utan att värdera vem som har rätt.

Inga kommentarer: