2008-11-25

DN är ovetenskaplig. Så är det.

Om den som skapat något nytt blir bestulen på frukterna av sin möda försvagas både motivationen och de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt skapande. Så är det.


Suck. Jag kan räkna till tusen miljoners miljarder mer än dig! Stjärnstopp!

Om det nu är så, hur kommer det sig då att ingen kan ge ett enda exempel på en marknad som expanderat med hjälp av patent? Ett enda! Boldrin och Levine lyckas inte heller, men hittar däremot otaliga exempel som visar på det motsatta. Avhandligen skulle vara nyttig läsning för DN:s ledarredaktion. Men varför basera sina resonemang på vetenskap när det är politisk man vill vara?

Inga kommentarer: