2009-03-17

Argumentet om synkronisering håller inte

Jan Rosén vill att upphovsrätten på inspelningar ska förlängas. Det får han gärna tycka, men han behöver hitta bättre argument än att skyddstiderna för olika verk måste synka bättre.

Om det är synkroniseringen som är det viktiga kan vi lika gärna korta tiderna för de verk som har fått förlängd upphovsrätt. Argumentet fungerar därför inte som motivation för en höjning.

Dessutom finns ingen koppling mellan när ett musikaliskt verk komponeras och när det spelas in. Det är alltså helt omöjligt att få en synkronisering om de två skyddade verken har varsin löptid.

Om Jan hade föreslagit att verket som först blir fritt även skulle frigöra det andra hade jag förstått logiken, men nu haltar den betänkligt.

Jan säger också följande.

Det är en gammal idé som hittills inte gått att genomföra så väl hittills: den att upphovsrätten för en och samma produkt inte ska kunna klinga av vid olika tillfällen. Det blir ganska rörigt i sådana fall.

Det verkar inte som om han funderat på varför det blir rörigt och han motiverar inte heller varför det skulle vara annorlunda nu.

Inga kommentarer: