2009-03-10

"Sluta genast med deltagarkultur, annars höjer vi straffet!"

Tyvärr har jag bara en länk till SRs sunkiga webradio, men Karin Pilsäter säger ändå följande.

Om det skulle visa sig att [IPRED] blir helt verkningslöst då måste man göra någonting annat, men jag tror inte det, för om jag trodde att det skulle vara helt verkningslöst skulle jag inte nöja mig med att vi i dagsläget lägger fram det här förslaget.

Straffet ska höjas tills medborgarna lyder. Att straffet är proportionellt mot brottets allvarlighet är ointressant. När brottet är svårt att beivra måste straffet som kompensation höjas tills det är tillräckligt avskräckande. Det blir väldigt dyrt och orättvist för de som åker dit, men det är sådana lagar vi ska ha från och med nu. Att vi tidigare gjort tvärtom och t ex tagit bort straffet för att gå mot röd gubbe gäller inte längre.

Titta en liten stund på en av de populäraste filmerna på YouTube.Förstår du vad du har gjort?! Du har just laddat ner upphovsrättsskyddat material och skivbolaget som äger rättigheterna till musiken kan gå till din internetleverantör, begära ut ditt namn och din adress och skicka ett inbetalningskort. Inte bara på de delar av ett öre som det möjligtvis skulle kunna vara värt, utan en godtycklig summa. Snacka om att det blir jackpot för den fotograf vars bild används av Aftonbladet.se utan tillstånd nästa gång.

IPRED är helt oproportionerlig och går fullständigt i otakt med medborgarnas uppfattning om vad som bör vara tillåtet i det digitala sammhället. När riksdagen borde uppmuntra deltagarkultur och stifta lagar för att skydda den intellektuella allemansrätten gör den tvärtom.Slutligen vill jag rekommendera två geniala filmer av Dr. Michael Wesch, mannen som har förstått det vår riksdag inte har.Inga kommentarer: