2009-03-10

Intellektuell allemansrätt

En intellektuell allemansrätt är en utmärkt motvikt till den rådande hetsen att stängsla in våra digitala allmänningar.

Inga kommentarer: